דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 28/05/2018 00:35
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמסלול האקדמי המכללה למנהל