דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 21/11/2017 04:40
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמסלול האקדמי המכללה למנהל