logo of college top logo

27/08/2015 22:17

כניסת נרשמים למערכת המידע
יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמסלול האקדמי המכללה למנהל

שכחתי סיסמה

 
 

נרשם יקר , אופן הכניסה למערכת :

הזן ת.ז. כולל ספרת ביקורת ובקש סיסמא בקישור מצד ימין

הסיסמא תישלח למייל האישי שלך

חזור לאתר

הזן את ת.ז. ואת הסיסמא שקיבלת

בחר האופציה הרצויה בתפריט מצד ימין

בהצלחה

לקבלת סיסמא חדשה