פרטים אישיים תשלום סיום הרשמה
* שדה חובה


פרטים אישיים של התלמיד

יש לציין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
כמו שמופיע בתעודת הזהות
כמו שמופיע בתעודת הזהות
זכר    נקבה   

פרטי התקשרות

יש להוסיף מקף לאחר הקידומת

כתובת מגורים

פרטים פדגוגיים

פרטי ההורים

נשואים    גרושים/פרודים    הורה יחידני    אלמן/נה   

אישור קבלת מידעהתמונה שכבר בזכרון
הנני מאשר/ת בזאת לקבל מהמסלול האקדמי המכללה למנהל ומהגופים הקשורים אליו עדכונים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים הקשורים ללימודים, באמצעות הודעות מסר קצר, הודעות דוא"ל ובדרכים אחרות. ידוע לי שהודעות כאלה עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם המרכז או מטעם צדדים שלישיים, ואני מסכים/מה לקבל אותן.