דילוג עד נקודת תוכן דף
  • בדיקת ציון התאמה (סכם) המסלול האקדמי המכללה למנהל
  • 28/05/2018 00:34

יש להזין ציונים

ציוני בגרות
מקצועות חובה יח' לימוד ציון סופי
מקצועות בחירה עם בונוס
מקצועות בחירה ללא בונוס

    

טל"ח
הנחיות להקלדת ציוני הבגרות:
  • הקלד את ציוני הבגרות רק בתנאי שברשותך אישור זכאות לבגרות מלאה ומאושרת ע"י משרד החינוך. ( אין להקליד את ציוני הבגרות באופן חלקי.)
  • אם תעודת הבגרות עצמה אינה מצויה ברשותך, ובידיך גיליון ציוני הבגרות המלא (מאושר ע"י משרד החינוך) בפירוט הציון של כל יחידת מקצוע - הקלד את הציון הסופי בלבד.
  • לתשומת לבך - יש להקליד אך ורק את ציוני הבגרות החיצוניים. כלומר, את הציונים המופיעים בעמוד הימני בלבד של תעודת הבגרות.
  • יש לשים לב לדרישות הקבלה הכלליות ולדרישות המיוחדות למחלקות השונות כפי שמופיעים באתר המכללה.
  • לתשומת לב - דף חישוב זה הינו כלי עזר עבורך, הממוצע הקובע למכללה הינו הממוצע המחושב במזכירות האקדמית בלבד.