דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 20/01/2018 12:33
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמסלול האקדמי המכללה למנהל